هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های فریمان
 2. جی آی اس بخش های شهرستان طارم
 3. جی آی اس بخش های شهرستان قائم شهر
 4. جی آی اس بخش های شهرستان فریدن
 5. جی آی اس بخش های شهرستان فاروج
 6. جی آی اس بخش های تایباد
 7. جی آی اس بخش های شهرستان ایلام
 8. جی آی اس بخش های جاسک
 9. جی آی اس بخش های شهرستان بهشهر
 10. جی آی اس بخش های فلاورجان
 11. جی آی اس بخش های شهرستان دیر
 12. جی آی اس بخش های شهرستان بردسکن
 13. جی آی اس بخش های شهرستان سقز
 14. جی آی اس بخش های راور
 15. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 16. جی آی اس بخش های زنجان
 17. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 18. جی آی اس بخش های شهرستان فیروزکوه
 19. جی آی اس بخش های شهرستان دزفول
 20. جی آی اس بخش های شهرستان بروجرد
 21. جی آی اس بخش های شهرستان صومعه سرا
 22. جی آی اس بخش های شهرستان تربت جام
 23. جی آی اس بخش های ارومیه
 24. جی آی اس بخش های شهرستان ازنا
 25. جی آی اس بخش های شهرستان صحنه
 26. جی آی اس بخش های شهرستان محمود آباد
 27. جی آی اس بخش های سرخس
 28. جی آی اس بخش های شهرستان شاهرود
 29. جی آی اس بخش های شهرستان اشنویه
 30. جی آی اس بخش های بجنورد
 31. جی آی اس بخش های شهرستان هرسین
 32. جی آی اس بخش های شهرستان نائین
 33. جی آی اس بخش های شهرستان بیرجند
 34. جی آی اس بخش های شهرستان تایباد
 35. جی آی اس بخش های تایباد
 36. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 37. جی آی اس بخش های جلفا
 38. جی آی اس بخش های شهرستان اردبیل
 39. جی آی اس بخش های چناران
 40. جی آی اس بخش های شهرستان ازنا
 41. جی آی اس بخش های فیروزکوه
 42. جی آی اس بخش های شهرستان مشهد
 43. جی آی اس بخش های شهرستان کمیجان
 44. جی آی اس بخش های شهرستان چالدران
 45. جی آی اس بخش های شهرستان تفت
 46. جی آی اس بخش های شهرستان همدان
 47. جی آی اس بخش های شهرستان زرند
 48. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 49. جی آی اس بخش های پاوه
 50. جی آی اس بخش های سراب
 51. جی آی اس بخش های شهرستان املش
 52. جی آی اس بخش های شهرستان سرخس
 53. جی آی اس بخش های شهرستان رشت
 54. جی آی اس بخش های آذرشهر
 55. جی آی اس بخش های تایباد
 56. جی آی اس بخش های سمنان
 57. جی آی اس بخش های شهرستان خاتم
 58. جی آی اس بخش های شهرستانبرخوار و میمه
 59. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 60. جی آی اس بخش های شهرستان چابهار
 61. جی آی اس بخش های شهرستان سنندج
 62. جی آی اس بخش های شهرستان کهگیلویه
 63. جی آی اس بخش های شهرستان دره شهر
 64. جی آی اس بخش های استهبان
 65. جی آی اس بخش های شهرستان ایوان
 66. جی آی اس بخش های دیر
 67. جی آی اس بخش های شهرستان بهشهر
 68. جی آی اس بخش های شهرستان رامیان
 69. جی آی اس بخش های شهرستان فلاورجان
 70. جی آی اس بخش های شهرستان شیراز
 71. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 72. جی آی اس بخش های شهرستان اردکان
 73. جی آی اس بخش های شهرستان سبزوار
 74. جی آی اس بخش های شهرستان کلیبر
 75. جی آی اس بخش های شهرستان سلماس
 76. جی آی اس بخش های شهرستان شوش
 77. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 78. جی آی اس بخش های شهرستان اردل
 79. جی آی اس بخش های شهرستان صحنه
 80. جی آی اس بخش های شهرستان یزد
 81. جی آی اس بخش های شهرستان تویسرکان
 82. جی آی اس بخش های شهرستان پلدختر
 83. جی آی اس بخش های شهرستان اهر
 84. جی آی اس بخش های شهرستان آران و بیدگل
 85. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام آباد غرب
 86. جی آی اس بخش های راور
 87. جی آی اس بخش های باغملک
 88. جی آی اس بخش های شهرستان مشگین شهر
 89. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 90. جی آی اس بخش های دنا
 91. جی آی اس بخش های شهرستان زرین دشت
 92. جی آی اس بخش های شهرستان فومن
 93. جی آی اس بخش های شهرستان شهریار
 94. جی آی اس بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 95. جی آی اس بخش های شهرستان املش
 96. جی آی اس بخش های شهرستان فیروز آباد
 97. جی آی اس بخش های شهرستان شبستر
 98. جی آی اس بخش های شهرستان کلات
 99. جی آی اس بخش های شهرستان زرین دشت
 100. جی آی اس بخش های جیرفت