هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های شهرستان فاروج
 2. جی آی اس بخش های شهرستان مشگین شهر
 3. جی آی اس بخش های شهرستان سواد کوه
 4. جی آی اس بخش های شهرستان نیریز
 5. جی آی اس بخش های شهرستان شوش
 6. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 7. جی آی اس بخش های شهرستان هریس
 8. جی آی اس بخش های جلفا
 9. جی آی اس بخش های رفسنجان
 10. جی آی اس بخش های شهرستان علی آباد
 11. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 12. جی آی اس بخش های شهرستان شازند
 13. جی آی اس بخش های چابهار
 14. جی آی اس بخش های زرند
 15. جی آی اس بخش های دزفول
 16. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 17. جی آی اس بخش های شهرستان صدوق
 18. جی آی اس بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 19. جی آی اس بخش های بویراحمد
 20. جی آی اس بخش های شهرستان شهریار
 21. جی آی اس بخش های شهرستان چالوس
 22. جی آی اس بخش های اسلامشهر
 23. جی آی اس بخش های شهرستان تبریز
 24. جی آی اس بخش های شهرستان رامهرمز
 25. جی آی اس بخش های زرند
 26. جی آی اس بخش های شهرستان بندر ماهشهر
 27. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 28. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 29. جی آی اس بخش های شهرستان سربیشه
 30. جی آی اس بخش های شهرستان نیریز
 31. جی آی اس بخش های شهرستان همدان
 32. جی آی اس بخش های شهرستان خرمبید
 33. جی آی اس بخش های شهرستان بروجرد
 34. جی آی اس بخش های شهرستان طبس
 35. جی آی اس بخش های شهرستان فیروزکوه
 36. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام آباد غرب
 37. جی آی اس بخش های شهرستان فردوس
 38. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 39. جی آی اس بخش های شهرستان سمنان
 40. جی آی اس بخش های شهرستان سرو آباد
 41. جی آی اس بخش های شهرستان چناران
 42. جی آی اس بخش های شهرستان دنا
 43. جی آی اس بخش های شهرستان کاشمر
 44. جی آی اس بخش های شهرستان رزن
 45. جی آی اس بخش های شهرستان آزادگان
 46. جی آی اس بخش های شهرستان رشت خوار
 47. جی آی اس بخش های جوانرود
 48. جی آی اس بخش های شهرستان جلفا
 49. جی آی اس بخش های شهرستان بندرگز
 50. جی آی اس بخش های شهرستان حاجی آباد
 51. جی آی اس بخش های فلاورجان
 52. جی آی اس بخش های خواف
 53. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 54. جی آی اس بخش های شهرستان بستک
 55. جی آی اس بخش های زاهدان
 56. جی آی اس بخش های شهرستان زابل
 57. جی آی اس بخش های شهرستان پارس آباد
 58. جی آی اس بخش های جیرفت
 59. جی آی اس بخش های شهرستان خرمبید
 60. جی آی اس بخش های زابل
 61. جی آی اس بخش های شهرستان کلاله
 62. جی آی اس بخش های شهرستان سراوان
 63. جی آی اس بخش های تکاب
 64. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 65. جی آی اس بخش های شهرستان هریس
 66. جی آی اس بخش های جاسک
 67. جی آی اس بخش های شهرستان اردل
 68. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 69. جی آی اس بخش های شهرستان سمیرم
 70. جی آی اس بخش های شهرستان زابل
 71. جی آی اس بخش های شهرستان راور
 72. جی آی اس بخش های شهرستان شهرکرد
 73. جی آی اس بخش های شهرستان ازنا
 74. جی آی اس بخش های شهرستان تهران
 75. جی آی اس بخش های شهرستان ساوجبلاغ
 76. جی آی اس بخش های شهرستان مهر
 77. جی آی اس بخش های شهرستان تبریز
 78. جی آی اس بخش های تهران
 79. جی آی اس بخش های شهرستان مبارکه
 80. جی آی اس بخش های شهرستان رودسر
 81. جی آی اس بخش های شهرستان کلیبر
 82. جی آی اس بخش های شهرستان بیرجند
 83. جی آی اس بخش های جیرفت
 84. جی آی اس بخش های شهرستان نیر
 85. جی آی اس بخش های فریمان
 86. جی آی اس بخش های شهرستان درگز
 87. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان
 88. جی آی اس بخش های ارومیه
 89. جی آی اس بخش های شهرستان دزفول
 90. جی آی اس بخش های شهرستان نور
 91. جی آی اس بخش های شهرستان مرودشت
 92. جی آی اس بخش های ایذه
 93. جی آی اس بخش های تاکستان
 94. جی آی اس بخش های شهرستان بجنورد
 95. جی آی اس بخش های شهرستان سلماس
 96. جی آی اس بخش های دیر
 97. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 98. جی آی اس بخش های اسلام آباد غرب
 99. جی آی اس بخش های شهرستان سمنان
 100. جی آی اس بخش های شهرستان تفرش